LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE3 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 21
W celu połączenia ze sobą kabli współosiowych o impedancji 75 Ω należy

A.
B.
C.
D.