LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE3 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 29
W celu rozprowadzenia instalacji telewizyjnej podtynkowej należy

A.
B.
C.
D.