LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE3 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 38
W przypadku montażu wzmacniacza antenowego należy najpierw

A.
B.
C.
D.