LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE3 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 37
W celu uniknięcia uruchomienia sabotażu w przypadku wymiany elektroniki w czujce ruchu w poprawnie wykonanym i działającym systemie alarmowym należy wykonać następujące czynności:

A.
B.
C.
D.