LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE3 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 18
W tabeli przedstawiono parametry techniczne
A.
B.
C.
D.