LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE3 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 17
W celu dokonania konserwacji systemu alarmowego należy

A.
B.
C.
D.