LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE3 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 17
W celu rozdzielenia sygnału z anteny w instalacji TV wykorzystuje się

A.
B.
C.
D.