LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG20 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 3
Zużycie ekonomiczne występuje w przypadku, gdy urządzenie

A.
B.
C.
D.