LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG20 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 24
Które oznaczenie powinno znajdować się na narzynce służącej do wykonania gwintu metrycznego drobnozwojnego?

A.
B.
C.
D.