LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG20 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 31
Rysunek przedstawia przekładnię zębatą
A.
B.
C.
D.