LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG20 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 32
Wały maszynowe poddawane nawęglaniu wykonuje się ze

A.
B.
C.
D.