LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG20 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 13
Napawanie jest procesem

A.
B.
C.
D.