LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG20 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 13
Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli wskaż oznaczenie łożyska pokazanego na rysunku.
A.
B.
C.
D.