LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG20 - PA殴DZIERNIK 2016

Pytanie nr 33
Rysunek przedstawia sprawdzian
A.
B.
C.
D.