LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG20 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 24
Które połączenie należy do grupy połączeń rozłącznych?

A.
B.
C.
D.