LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG20 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 38
W procesie remontu weryfikacja zespołów i części ma na celu

A.
B.
C.
D.