LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG20 - PA殴DZIERNIK 2016

Pytanie nr 29
Na rysunku przedstawiono spos贸b przygotowania brzeg贸w spawanych blach do wykonania spoiny oznaczonej symbolem
A.
B.
C.
D.