LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG20 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 36
Rysunek przedstawia
A.
B.
C.
D.