LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG20 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 39
Linie produkcyjne wykorzystywane do produkcji żywności wykonuje się ze stali kwasoodpornej ze względu na ich

A.
B.
C.
D.