LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG20 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 14
Który rodzaj połączenia rurowego przedstawia rysunek?
A.
B.
C.
D.