LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG20 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 22
Którą maszynę charakteryzują dane techniczne zawarte we fragmencie dokumentacji techniczno-ruchowej?
A.
B.
C.
D.