LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG20 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 16
Zapis nad tabliczką rysunkową zawiera informacje dotyczące
A.
B.
C.
D.