LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG20 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 22
Nakrętka rzymska jest stosowana

A.
B.
C.
D.