LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG20 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 29
Wskaż oznaczenie gwintu, dla którego otwór należy wykonać wiertłem o średnicy 18 mm, korzystając z informacji zamieszczonych w tabeli.
A.
B.
C.
D.