LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG20 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 11
Rysunek przedstawia gotowy element wykonany z pręta okrągłego o średnicy 12 mm. Oblicz długość początkową pręta przed gięciem. Do obliczeń przyjmij wartość π = 3.

Wzór na obwód koła: L=2πr

A.
B.
C.
D.