LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG20 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 2
Korzystając z dokumentacji, dobierz wymiary przekroju poprzecznego wpustu pryzmatycznego dla wałka ϕ38.
A.
B.
C.
D.