LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG20 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 21
Który dokument techniczny przedstawiono na rysunku?
A.
B.
C.
D.