LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG20 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 11
Do wad odlewniczych nie należą

A.
B.
C.
D.