LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG20 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 9
Na podstawie orientacyjnych parametrów spawania określ zakres wartości natężenia prądu przy spawaniu blachy miedzianej o grubości 3 mm.
A.
B.
C.
D.