LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG20 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 39
Orientacyjna masa 1 000 sztuk nakrętek stalowych M24 wynosi 156 kg. W czasie remontu urządzenia zużyto 50 sztuk tych nakrętek. Łączna masa użytych nakrętek wynosi

A.
B.
C.
D.