LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG20 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 9
Do ręcznej obróbki części maszynnie należy

A.
B.
C.
D.