LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG20 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 12
Na rysunku przedstawiono przedmiot podczas toczenia
A.
B.
C.
D.