LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG20 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 39
Który przyrząd pomiarowy posiada podziałkę pokazaną na rysunku?
A.
B.
C.
D.