LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG20 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 12
W tablicy podano minimalne promienie gięcia Rmin.Element wykonywany z rury aluminiowej o średnicy10 mm posiada minimalny promień gięcia równy
A.
B.
C.
D.