LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG20 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 4
W elemencie konstrukcyjnym należy wykonać otwór o średnicy 15 mm, którego powierzchnie mają chropowatość Ra=0,63 µm. Dobierz rodzaje obróbki wykonania tego otworu na podstawie informacji zawartych w tabeli.
A.
B.
C.
D.