LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG3 - CZERWIEC 2016 (test 2)

Pytanie nr 28
Włącznik kompletny na rysunku katalogowym rozrusznika oznaczony jest numerem
A.
B.
C.
D.