LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG3 - CZERWIEC 2016 (test 2)

Pytanie nr 16
Przyczyną świecenia się na czerwono kontrolki o symbolu graficznym "akumulator", przy pracującym silniku jest

A.
B.
C.
D.