LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG3 - CZERWIEC 2016 (test 2)

Pytanie nr 11
Stopień zużycia szczotek rozrusznika określa się na podstawie

A.
B.
C.
D.