LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG3 - CZERWIEC 2016 (test 2)

Pytanie nr 13
Przed przystąpieniem do regulacji luzu zaworowego silnika spalinowego należy

A.
B.
C.
D.