LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG3 - CZERWIEC 2016 (test 2)

Pytanie nr 21
W celu wymiany sprężyn dociskowych sprzęgła jazdy w ciągniku należy

A.
B.
C.
D.