LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG3 - CZERWIEC 2016 (test 2)

Pytanie nr 4
Przy pomocy stetoskopu można

A.
B.
C.
D.