LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG3 - CZERWIEC 2016 (test 2)

Pytanie nr 6
Jeżeli filtr oleju silnikowego wkręcany jest od dołu w pozycji pionowej, to przed przykręceniem

A.
B.
C.
D.