LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG3 - CZERWIEC 2016 (test 2)

Pytanie nr 21
W celu ułatwienia demontażu opony z obręczy koła, obrzeża opony można

A.
B.
C.
D.