LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG3 - CZERWIEC 2016 (test 2)

Pytanie nr 39
Rysunek z instrukcji obsługi kosiarki rotacyjnej przedstawia
A.
B.
C.
D.