LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG3 - CZERWIEC 2016 (test 2)

Pytanie nr 9
Na podstawie tabeli nastawów wysiewu zawartej w instrukcji obsługi siewnika, wskaż właściwe ustawienia dla wysiewu grochu w ilości ok. 150 kg/ha
A.
B.
C.
D.