LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG3 - CZERWIEC 2016 (test 2)

Pytanie nr 32
Ile redliczek oraz śrub, podkładek i nakrętek należy zakupić, aby podczas naprawy siewnika wszystkie wymienione elementy spulchniacza wymienić na nowe?
A.
B.
C.
D.