LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG3 - CZERWIEC 2016 (test 2)

Pytanie nr 28
Przyczyną wycieku oleju z wodą z pompy opryskiwacza oraz spadku ciśnienia roboczego może być

A.
B.
C.
D.