LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG3 - CZERWIEC 2016 (test 2)

Pytanie nr 14
Ząb brony ze zniszczonym na całej długości gwintem należy

A.
B.
C.
D.