LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG3 - CZERWIEC 2016 (test 2)

Pytanie nr 12
W siłowniku nurnikowym nastąpiło zatarcie tłoczyska hydraulicznego. W celu wykonania naprawy należy

A.
B.
C.
D.