LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG3 - CZERWIEC 2016 (test 2)

Pytanie nr 24
Montaż przedstawionego na rysunku koła maszyny należy rozpocząć od
A.
B.
C.
D.